Tapti nariu

Tapti nariu

LTD Jaunųjų teisininkų skyrius yra atviras visiems teisės studentams ir jauniesiems teisininkams, kurie turi drąsos svajoti ir ryžto veikti. Skyriui priklausantis teisės studentas tuo pačiu metu yra Lietuvos teisininkų draugijos asocijuotas narys, o teisės studijas baigęs jaunasis teisininkas – Lietuvos teisininkų draugijos pilnateisis narys.

Idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas, iniciatyva ir ryžtas, visuomenei aktualių teisinių problemų sprendimas ir konsultavimas, bendradarbiavimas ir nuolatinis tobulėjimas, ambicingi projektai bei laisvalaikis tarp bendraminčių, – tai veikla, kuri gali tave pakeisti. Tai veikla, kuri nuolat keičia mus visus…

Kas gali tapti nariu?

Skyriaus nariai priimami Skyriaus valdybos nutarimu. Narystės klausimas po pusės metų nuo įstojimo į Skyrių persvarstomas Skyriaus valdybos.

Skyriaus nariu gali būti kiekvienas teisės krypties studijų studentas studijuojantis Lietuvos aukštosiose mokyklose, bei teisininkas, kuris pripažįsta Draugijos statutą ir šį Skyriaus reglamentą, užpildydamas nario įskaitos kortelę ir laiku sumokėdamas nario mokestį.

Skyriaus nariai kartu yra Draugijos asocijuotais nariais, jei nėra įgiję teisės krypties aukštojo išsilavinimo. Narys turintis teisės krypties aukštąjį išsilavinimą kartu yra pilnateisis Draugijos narys.

Kaip tapti nariu?

 • sumokėti nario mokestį metams į priekį: studentams – 30,00 Lt, baigusiems studijas – 60,00 Lt (apie sumokėjimą informuoti pirmininko pavaduotoją)
 • užpildyti nario anketą.( ją rasite mūsų puslapyje skiltyje – dokumentai)
 • prisijungti prie mūsų elektroninės konferencijos :

a) Siunti tuščią laišką adresu:

b) Po kelių akimirkų gausi atsakymą į savo pašto dėžutę;

c) Išsiunti gautą laišką atgal (“reply”), taip patvirtindamas savo sutikimą prisijungti prie LTD Jaunųjų teisininkų skyriaus el. konferencijos;

d) Po kelių akimirkų turėtum gauti galutinį prisijungimo patvirtinimą.

Kokias teises turi nariai?

Skyriaus nariai turi šias teises:

 • Dalyvauti Skyriaus visuotiniame susirinkime ir balsuoti susirinkimuose svarstomais klausimais;
 • Būti renkamas į Skyriaus valdymo organų narius, jei likus mėnesiui iki valdymo organų, į kuriuos pretenduojama, kadencijos pabaigos apie tokį ketinimą narys  informuoja Skyriaus valdybą raštišku pareiškimu arba kai iškelia savo kandidatūrą per visuotinį Skyriaus narių susirinkimą 5 skyriuje numatyta tvarka.
 • Gauti informaciją apie Skyriaus veiklą, Skyriaus valdybos nustatyta tvarka susipažinti su Skyriaus dokumentais;
 • Teikti pasiūlymus Skyriaus valdybai dėl Skyriaus veiklos.
 • Siūlyti Skyriaus valdybai ar jos nariui projektus, o gavus Skyriaus valdybos pritarimą jiems vadovauti arba prisidėti prie jų organizavimo;
 • Išstoti iš Skyriaus.

Kokios narių pareigos?

Skyriaus nariai turi šias pareigas:

 • Laikytis Draugijos statuto ir šio reglamento;
 • Aktyviai dalyvauti Skyriaus veikloje siekiant Skyriaus veiklos tikslų;
 • Vykdyti Skyriaus organų sprendimus;
 • Laikytis moralės ir profesinės etikos normų bei principų;
 • Kasmet iki spalio 1 d. bankiniu pavedimu į Skyriaus sąskaitą sumokėti nario mokestį metams į priekį. Naujam nariui įstojus į Skyrių, kai likęs mažesnis nei šešių mėnesių terminas iki spalio 1 d., nario mokesčio dydis už narystę iki spalio 1 d. yra dvigubai mažesnis.

LTD Nario pažymėjimas

Lietuvos teisininkų draugijos nariams yra išduodami pažymėjimai. LTD pažymėjimus išduoda LTD skyriai, kruiam priklauso LTD narys. Norėdami užsisakyti LTD nario pažymėjimą galite kreiptis į skyrio, kurio narys Jūs estae atstovus.

Su pažymėjimu jums bus suteiktos šios nuolaidos:

 • Leidykla Justitia – 5% nuolaida parduodamoms knygoms.

Jeigu kyla klausimų apie Skyriaus veiklą ir nežinai, prie ko ir kokiu būdu norėtum prisijungti, kreipkis į Skyriaus pirmininką tiesiogiai arba sudalyvauk artimiausiame Skyriaus renginyje, kuriame ir galėsime susipažinti.

Nario mokesčio sumokėjimui reikalinga informacija:

Juridinio asmens pavadinimas: Lietuvos teisininkų draugija

Juridinio asmens kodas:

A/S:

Bankas:

Mokėjimo paskirtis: “nario mokestis”

Ar jums reikia pagalbos?

Pagalba galima. Praneškite mums, kaip galime padėti
Mail Address

[email protected]